38 borgere opgiver ikke drømmen om at se statsminister Lars Løkke Rasmussen på anklagebænken.
Ganske vist afviste Østre Landsret onsdag den 28. oktober, at de 38 har ret til at sagsøge statsministeren for brud på grundloven, fordi han på Danmarks vegne har tiltrådt EU’s nye traktat uden at udskrive en folkeafstemning.

Men de 38 anker nu sagen til højesteret, og forventer at få bevilget fri proces, fordi sagen er af principiel karakter.

Jeg vil kunne leve med Lissabon-traktaten, men som demokrat kan jeg ikke leve med at indføre den ved svindel, udtaler sangeren Niels Hausgaard, der er én af sagsøgerne. Blandt de øvrige sagsøgere findes en række forfattere, præster og politikere.

(Se listen over sagsøgere her)

ole_og_helge

Juraprofessor Ole Krarup og teolog Helge Rørtoft-Madsen håber på medvind i højesteret. Foto: Mark Knudsen/Monsun

Dommerne har ikke taget stilling til om statsministeren har brudt grundloven eller ej, men alene til om gruppen af borgere har ret til at få deres anklager prøvet af ved retten. Og det mener Landsretten altså ikke at de har, fordi de ikke personligt har lidt nogen krænkelse i forbindelse med statsministerens godkendelse af Lissabon-traktaten.

(Se Østre Landsrets afgørelse her)

Men dén afgørelse er sagsøgerne ikke tilfredse med.

– Jeg frygter, at regeringen vil udlægge Østre Landsrets dom som en accept af at der kan holdes demokratisk ophørsudsalg. Men vi har tillid til at højesteret ændrer afgørelsen, udtaler sagsøgernes advokat, juraprofessor Ole Krarup.

Det forventes, at højesteret tager stilling til ankesagen i begyndelsen af 2010.