Onsdag den 28. oktober afgør Østre Landsret en usædvanlig retssag, der kan føre til at statsminister Lars Løkke Rasmussen havner på anklagebænken. Den såkaldte Lissabon-sag er anlagt af sangeren Niels Hausgaard og 37 andre borgere, der mener, at statsministeren har begået brud på Danmarks grundlov.

Årsagen er, at Lars Løkke Rasmussen har underskrevet EU’s nye traktat uden at spørge om befolkningens mening først.

I stævningen anklages statsministeren for at have gjort sig skyldig i brud på grundlovens paragraf 20, der fastslår, hvornår der skal udskrives en folkeafstemning. Et andet punkt handler om ”magtfordrejning” – altså en slags politisk bedrageri på jævnt dansk. Udenrigsminister Per Stig Møller er ligeledes stævnet.

– Lissabon-traktaten giver øget magt til EU, og dermed ændrede betingelser for demokratiet i Danmark, udtaler juraprofessor Ole Krarup, der er sagsøgernes advokat. Han vurderer, at de to ministre ikke har fulgt grundloven.

Blandt sagsøgerne er foruden Niels Hausgaard en række forfattere, præster, fagforeningsfolk og politikere fra flere partier.

– Hvis man uden videre kan bryde grundloven, så ryger vores demokrati. Derfor er vi gået i retten, udtalte Niels Hausgaard ved Lissabon-sagens start.

Sagsøgerne er optimistiske og peger på, at en dom i juni måned i en lignende sag ved Tysklands forfatningsdomstol førte til at det tyske parlament måtte ændre lovgivning for at kunne tiltræde traktaten.

Lissabon-traktaten er endnu ikke trådt i kraft på grund af modstand fra Tjekkiet. Tjekkiets Forfatningsdomstol afgør ligeledes i disse dage en retssag med mulig betydning for landets tilslutning til traktaten.

Østre Landsret træffer foreløbig afgørelse om sagsøgernes ret til at stævne statsministeren og udenrigsministeren ved et kort retsmøde onsdag den 28. oktober kl. 12.00 i Afdeling 14 – indgang fra Fredericiagade 26. Det vil her være muligt for journalister at få kommentarer fra en række af sagsøgerne.

Læs stævningen og øvrige dokumenter i retssagen hér