Her er de 38 borgere, der har stævnet Lars Løkke Rasmussen og Per Stig Møller for brud på grundloven:

Oversætter og forfatter Annelise Ebbe

Tegner og forfatter Ib Spang Olsen

Entertainer Niels Hausgaard

Provst emer. Christian B. Karstoft

Fhv. højskoleforstander Hans Henningsen

Bryggeriarbejder Finn Sørensen

Domprovst emer. Karen Horsens

Landmand Andreas Åbling Petersen

Regionsrådsmedlem Poul Erik Andreassen

Lærer Thomas Medom

Forfatter, fhv. MF Sven Skovmand

Forfatter m.m. Hanne Reintoft

Professor Drude Dahlerup

Fhv universitetslektor Ole Tonsgaard

Seniorforsker Hedvig Vestergaard

Medl. af arbejdsudv. Fagbevægelsen mod Unionen Ole Jensen

Pastor emer. Helge Rørtoft-Madsen

Udviklingskonsulent Marianne Saxtoft

Professor Jesper Jespersen

Togfører Erik Bach

Lektor Hanne Jakobsen

Arkitekt Jens Frederik Dahl Schelde

Fhv. lektor Knud Bjerre Engsnap

Stud. jur. Anette Nilsson

Ekspeditionssekretær Jørgen Raffnsøe

Miljøkonsulent Uffe Geertsen

Lektor, lic.tech. John Holten-Andersen

Fhv. amtsdirektør Haakon Brandt

Medl. af arbejdsudv. Fagbevægelsen mod Unionen, Klaus Lorenzen

Billedkunstner Elisabeth Bergsøe

Stud. scient. pol. Peter Westermann

Læge Bo Jeppesen

Fhv. undervisningskonsulent Karen Margrethe Hansen

Pastor emer. Villy Klit-Johansen

Lærer og forfatter Baltser Andersen

Fhv. efterskoleforstander, cand. jur. Thorkild Sohn

Pensioneret gymnasielektor Finn Hermann

Formand for 3F Silkeborg Christian Juhl