38 borgere opgiver ikke drømmen om at se statsminister Lars Løkke Rasmussen på anklagebænken.
Ganske vist afviste Østre Landsret onsdag den 28. oktober, at de 38 har ret til at sagsøge statsministeren for brud på grundloven, fordi han på Danmarks vegne har tiltrådt EU’s nye traktat uden at udskrive en folkeafstemning.

Men de 38 anker nu sagen til højesteret, og forventer at få bevilget fri proces, fordi sagen er af principiel karakter.

Jeg vil kunne leve med Lissabon-traktaten, men som demokrat kan jeg ikke leve med at indføre den ved svindel, udtaler sangeren Niels Hausgaard, der er én af sagsøgerne. Blandt de øvrige sagsøgere findes en række forfattere, præster og politikere.

(Se listen over sagsøgere her)

ole_og_helge

Juraprofessor Ole Krarup og teolog Helge Rørtoft-Madsen håber på medvind i højesteret. Foto: Mark Knudsen/Monsun

Dommerne har ikke taget stilling til om statsministeren har brudt grundloven eller ej, men alene til om gruppen af borgere har ret til at få deres anklager prøvet af ved retten. Og det mener Landsretten altså ikke at de har, fordi de ikke personligt har lidt nogen krænkelse i forbindelse med statsministerens godkendelse af Lissabon-traktaten.

(Se Østre Landsrets afgørelse her)

Men dén afgørelse er sagsøgerne ikke tilfredse med.

– Jeg frygter, at regeringen vil udlægge Østre Landsrets dom som en accept af at der kan holdes demokratisk ophørsudsalg. Men vi har tillid til at højesteret ændrer afgørelsen, udtaler sagsøgernes advokat, juraprofessor Ole Krarup.

Det forventes, at højesteret tager stilling til ankesagen i begyndelsen af 2010.

Onsdag den 28. oktober afgør Østre Landsret en usædvanlig retssag, der kan føre til at statsminister Lars Løkke Rasmussen havner på anklagebænken. Den såkaldte Lissabon-sag er anlagt af sangeren Niels Hausgaard og 37 andre borgere, der mener, at statsministeren har begået brud på Danmarks grundlov.

Årsagen er, at Lars Løkke Rasmussen har underskrevet EU’s nye traktat uden at spørge om befolkningens mening først.

I stævningen anklages statsministeren for at have gjort sig skyldig i brud på grundlovens paragraf 20, der fastslår, hvornår der skal udskrives en folkeafstemning. Et andet punkt handler om ”magtfordrejning” – altså en slags politisk bedrageri på jævnt dansk. Udenrigsminister Per Stig Møller er ligeledes stævnet.

– Lissabon-traktaten giver øget magt til EU, og dermed ændrede betingelser for demokratiet i Danmark, udtaler juraprofessor Ole Krarup, der er sagsøgernes advokat. Han vurderer, at de to ministre ikke har fulgt grundloven.

Blandt sagsøgerne er foruden Niels Hausgaard en række forfattere, præster, fagforeningsfolk og politikere fra flere partier.

– Hvis man uden videre kan bryde grundloven, så ryger vores demokrati. Derfor er vi gået i retten, udtalte Niels Hausgaard ved Lissabon-sagens start.

Sagsøgerne er optimistiske og peger på, at en dom i juni måned i en lignende sag ved Tysklands forfatningsdomstol førte til at det tyske parlament måtte ændre lovgivning for at kunne tiltræde traktaten.

Lissabon-traktaten er endnu ikke trådt i kraft på grund af modstand fra Tjekkiet. Tjekkiets Forfatningsdomstol afgør ligeledes i disse dage en retssag med mulig betydning for landets tilslutning til traktaten.

Østre Landsret træffer foreløbig afgørelse om sagsøgernes ret til at stævne statsministeren og udenrigsministeren ved et kort retsmøde onsdag den 28. oktober kl. 12.00 i Afdeling 14 – indgang fra Fredericiagade 26. Det vil her være muligt for journalister at få kommentarer fra en række af sagsøgerne.

Læs stævningen og øvrige dokumenter i retssagen hér

Her er de 38 borgere, der har stævnet Lars Løkke Rasmussen og Per Stig Møller for brud på grundloven:

Oversætter og forfatter Annelise Ebbe

Tegner og forfatter Ib Spang Olsen

Entertainer Niels Hausgaard

Provst emer. Christian B. Karstoft

Fhv. højskoleforstander Hans Henningsen

Bryggeriarbejder Finn Sørensen

Domprovst emer. Karen Horsens

Landmand Andreas Åbling Petersen

Regionsrådsmedlem Poul Erik Andreassen

Lærer Thomas Medom

Forfatter, fhv. MF Sven Skovmand

Forfatter m.m. Hanne Reintoft

Professor Drude Dahlerup

Fhv universitetslektor Ole Tonsgaard

Seniorforsker Hedvig Vestergaard

Medl. af arbejdsudv. Fagbevægelsen mod Unionen Ole Jensen

Pastor emer. Helge Rørtoft-Madsen

Udviklingskonsulent Marianne Saxtoft

Professor Jesper Jespersen

Togfører Erik Bach

Lektor Hanne Jakobsen

Arkitekt Jens Frederik Dahl Schelde

Fhv. lektor Knud Bjerre Engsnap

Stud. jur. Anette Nilsson

Ekspeditionssekretær Jørgen Raffnsøe

Miljøkonsulent Uffe Geertsen

Lektor, lic.tech. John Holten-Andersen

Fhv. amtsdirektør Haakon Brandt

Medl. af arbejdsudv. Fagbevægelsen mod Unionen, Klaus Lorenzen

Billedkunstner Elisabeth Bergsøe

Stud. scient. pol. Peter Westermann

Læge Bo Jeppesen

Fhv. undervisningskonsulent Karen Margrethe Hansen

Pastor emer. Villy Klit-Johansen

Lærer og forfatter Baltser Andersen

Fhv. efterskoleforstander, cand. jur. Thorkild Sohn

Pensioneret gymnasielektor Finn Hermann

Formand for 3F Silkeborg Christian Juhl